Anasayfa
Çocuklar İçin Felsefe
Gençler İçin Felsefe
Felsefe Yazıları
Felsefe Nedir?
Söylem Nedir?
FELSEFE TÜRK' ün Amacı Nedir?
Atatürk Milliyetçiliği Fel. Giriş
Gönül Bilimlerine Giriş
Türk Felsefecileri
Dünya Felsefecileri
Videolar
Mustafa Altınay Kimdir?
www.felsefeturk.com
Dünya Felsefecileri

Nietzche ve metafor.
Nietzche’nin metaforu diğer başlıca kullanım tarzı, Aristoteles’in  Poetics’ni yorumundan doğmuştur.: “ metafor, bildik anlamı başka bir şey olan bir kelimenin ya türden türlere, türlerden türe, türlerden türlere ya da oranlara göre taşınmasıdır.” Fakat nietzsche  Aristoteles’in metafor belirlemesini

Max Scheler
İnsan Felsefesine Giriş İnsan felsefesinin kurucusu olan Max Scheler’in İnsanın kozmostaki yeri adlı kitabındaki açıklamalar. RUHSAL DÜNYANIN YAPISI “Duyusal itilim” ,”İçgüdü”, “Çağrışımsal Bellek”, “Pratik Zekâ” (Bitki, Hayvan, İnsan) Bugün eğitimli bir Avrupalıya, “insan”

Nıcolaı Hartmann
VARLIK FELSEFESİNE FELSEFİ YAKLAŞIM; Felsefe, varlığı(varoluşu) bilmeden somut problemlere yaklaşamaz. Zaten problemler, gerçek ilişkilerin bütününden doğar, bunlarda insanlığın hedeflerine ayarlanacaksa, en ince noktalarına kadar incelenmiş ve anlaşılmış olmalıdırlar. Böylece, tüm teknik, doğa kanunlarının tam manasıyla bilinmesi üzerine kuruludur. Tıp biy

Max Weber
Meslek Olarak Siyaset Nedir? Sosyolojik bağlamda devlet fiziksel güç ve şiddet kullanımına sahip otoritedir. Burada kullanımı devlete özgü bir araçtır. Devlet, belli bir arazi içinde, fiziksel şiddetin meşru kullanımını tekelinde bulunduran insan topluluğudur. Fiziksel şiddet kullanma hakkı kurumlara devletin izin verdiği ölçüde tanınmaktadı

Walter Porzıg
Gündelik dil... Adının da ifade ettiği gibi insanların birbirleriyle her günkü ilişkilerinde kullanılan dil şeklidir. Günlük hayatın akışını kolaylaştırmaya veya mümkün kılmaya yardımcı olan çok sayıda araçtan biridir âdeta. Bu çerçevede iki görev yerine getirir: Önce, hayatın pratik durumlarında doğrudan doğruya anl

Platon M.Ö. 427-347
Düşünce tarihinde, tüm zamanların, kendinden sonraki dönemleri en çok etkileyen iki ismi Platon ve Aristo’dur. Sokrat’ın öğrencisi ve Aristo’nun hocası olan Platon’un  etkisi, XIII. yüzyıla kadar olan dönemde Hıristiyan tanrıbilimi üzerinde Aristo’ya kıyasla daha da fazla hissedilmiştir. Nietzsche, Hıristiyanlığı Pla


Açılış Sayfası Yap | İletişim
  TurkProg Sitemiz Bugün 357 Defa Ziyaret Edilmiştir.